2.jpg

早。

昨天我在科隆爬上大教堂,和血拼。
結束。

 

1.jpg
 

3.jpg
 

4.jpg
 

5.jpg
 

6.jpg
 

7.jpg
 

8.jpg


遊客好多,果然我還是喜歡去冷門一點的地方哪!

喔對了,本人身高150,在德國照鏡子連頭頂都看不到呢!(比在荷蘭還糟糕啊真是...)
 

快到IG來看看我的日常 :D

--在FB讀這一篇--
arrow
arrow

    可可 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()